Fotogalerie

Zobrazit fotografie:

VyhledŠvŠnŪ vżrazu 'FrantiŇ°ek Gerh√°t'

Na dotaz 'FrantiŇ°ek Gerh√°t' nebyla nalezena ěŠdnŠ fotografie.

ZŠpasy - Dorost pÝed 2 dny

DrtivŠ domŠcŪ porŠěka! Boleslav pÝejela dorostence pomžrem 3:10

L i t v Ū n o v - Dorostenci na domŠcŪm ledž utrpžli ostudnou porŠěku od Mladť Boleslavi. »ermŠka po ŤtyÝiceti minutŠch a sedmi obdrěenżch gůlech vystÝŪdal v brankoviöti Herkommer. Ten kapituloval jeötž tÝikrŠt a debakl byl na svžtž. Za chemiky se trefili KuchaÝ, Dej a BrouŤek.
VŪce >
MlŠdeě pÝed 3 dny

Marek Berka se vracŪ zpŠtky do LitvŪnova!

Velmi dobrŠ zprŠva zastihla v poslednŪch dnech litvŪnovskť juniory. NejlepöŪ stÝelec z uplynulť sezony Marek Berka se rozhodl pro nŠvrat ze zŠmoÝŪ a muěstvu tak bude po zbytek roŤnŪku k dispozici.
VŪce >
ZŠpasy - JunioÝi pÝed 3 dny

LitvŪnovskŠ krize trvŠ, junioÝi padli se Salzburgem 2:3

L i t v Ū n o v - »ernoělutŠ juniorka pokraŤuje ve öpatnżch vżsledcŪch, v pŠtek na domŠcŪm ledž nestaŤila na Salzburg. Hostť se ve druhť tÝetinž dostali do dvoubrankovťho vedenŪ, kterť si po zbytek utkŠnŪ nenechali vzŪt. Na litvŪnovskť stranž se prosadili LukŠö StehlŪk a Dan Bartoö.
VŪce >