Fotogalerie

Zobrazit fotografie:

VyhledßvßnÝ vřrazu 'Jakub Petru┼ż├ílek'

Na dotaz 'Jakub Petru┼ż├ílek' nebyla nalezena ×ßdnß fotografie.

Äßci vŔera

SEDMI╚KA: P°edehrßvka s Mostem a ztracenÚ vedenÝ proti ┌stÝ

Sezona litvÝnovskřch sedmiŔek se blÝ×Ý ke svÚmu zßvýru, v uplynulÚm třdnu odehrßli sedmßci dvý utkßnÝ. Nejd°Ýve v rßmci p°edehrßvky 22. kola zavÝtali na led Mostu, potÚ zmý°ili sÝly s rivalem z ┌stÝ. Ze dvou zßpas¨ zÝskali jeden bod a aktußlný LitvÝnovu pat°Ý sedmß a tedy p°edposlednÝ p°ÝŔka.
VÝce >
Mlßde× p°ed 2 dny

T°inßct hrßŔ¨ LitvÝnova reprezentovalo ┌steckř kraj na Olympißdý dýtÝ a mlßde×e

Na letoÜnÝ Olympißdý dýtÝ a mlßde×e v KarlovarskÚm kraji se v rßmci hokejovÚho turnaje p°edstavilo t°inßct litvÝnovskřch hokejist¨. HrßŔi roŔnÝku 2005 a mladÜÝ byli vybrßni jako reprezentanti ┌steckÚho kraje a na turnaji obsadili pýknÚ pßtÚ mÝsto.
VÝce >
Zßpasy - Junio°i 25.01.2020

Odvß×nř vřkon na vřhru nestaŔil, junio°i prohrßli s Kometou 3:4

LitvÝnovÜtÝ neza×ÝvajÝ povedenÚ obdobÝ, v letoÜnÝm roce jeÜtý nepocÝtili, jakÚ to je vyhrßt v zßkladnÝ hracÝ dobý. V Brný Üla nejd°Ýve do vedenÝ domßcÝ Kometa. LitvÝnov se vzepjal a t°emi brankami otoŔil skˇre. Studenß sprcha p°iÜla v zßvýru. V rozmezÝ pýti minut dvakrßt slavili domßcÝ a vybojovali vřhru.
VÝce >