Fotogalerie

Zobrazit fotografie:

VyhledßvßnÝ vřrazu 'Jakub Petru´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żlek'

Na dotaz 'Jakub Petru´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żlek' nebyla nalezena ×ßdnß fotografie.

Konto naÜeho srdce vŔera

Konto naÜeho srdce se spoleŔnostÝ REHA 2015, s.r.o. pomohly malÚ KaŔence z Mostu

KaŔenka se narodila v roce 2008 a vlivem p°edŔasnÚho porodu trpÝ dýtskou mozkovou obrnou. Posti×enÚ mß hornÝ i dolnÝ konŔetiny a je odkßzanß na invalidnÝ vozÝk. Cena tÚto zdravotnÝ pom¨cky p°evyÜuje mo×nosti maminky samo×ivitelky, kterß pobÝrß pouze p°Ýspývek na pÚŔi o dceru KaŔenku. Z tohoto d¨vodu nßs panÝ Barbora po×ßdala o finanŔnÝ spolu˙Ŕast...
VÝce >
Konto naÜeho srdce 08.07.2021

VIDEO: St°ÝhßnÝ vlas¨ pro NovÚ hßro

V letoÜnÝm roce jsme spoleŔný se spolkem NovÚ Hßro a dalÜÝmi partnery a osobnostmi uspo°ßdali ji× t°etÝ roŔnÝk "VlasatÚho zßpasu". Tentokrßt jsme pomßhali malÚ Matyldý z Brna, onkologickÚ pacientce, kterß si p°ßla mÝt vlasy i po dobu nßroŔnÚ lÚŔby. Tito pacienti toti× býhem chemoterapiÝ o svÚ vlastnÝ vlasy p°ichßzejÝ a jsou vystaveni pohled¨m...
VÝce >
Junio°i 23.06.2021

T°i pozvßnky na prvnÝ kemp. Kdo vyrazÝ na soust°edýnÝ reprezentace do dvaceti let?

V nominaci na prvnÝ p°Ýpravnř kemp reprezentaŔnÝ dvacÝtky figurujÝ t°i litvÝnovÜtÝ hokejistÚ. Jde o zadßka Ond°eje Balß×e a ˙toŔnÝky Michala Guta s LukßÜem StehlÝkem.
VÝce >