Fotogalerie

Zobrazit fotografie:

Vyhledávání výrazu 'Kamil Piro��'

Na dotaz 'Kamil Piro��' nebyla nalezena žádná fotografie.

Zápasy - Junioøi pøed 2 dny

Drama až do samého závìru. Junioøi padli s Mladou Boleslaví 0:2

Litvínovský nabitý víkend pokraèoval, mladé nadìje èekal dùležitý souboj s Mladou Boleslaví. Bruslaøi se nachází ve zcela odlišné situaci než Severoèeši. Chemikùm jde totiž o každý bod, protože aktuálnì obývají nepostupové pøíèky.
Více >
Zápasy - Junioøi pøed 3 dny

Juniorka díky dvìma brankám Danielèáka veze z Liberce tøi body

Litvínovští junioøi se ve 33. kole vydali na led tøetího Liberce. Verva pøedvedla parádní výkon a po výhøe 4:2 veze domù tøi body. Dùležitá byla hlavnì sedmadvacátá minuta, v té Litvínov vstøelil dvì branky a odskoèil do dvoubrankového vedení. Dvì branky si pøipsal forvard Tim Danielèák a tøemi kanadskými body se blýskl LukᚠStehlík.
Více >
Konto našeho srdce pøed 3 dny

Konto našeho srdce spoleènì s Nadaèním fondem FK Teplice a partnerem Dvìplusdvì pomohli malému Jáchymovi

Jáchymovi jsou ètyøi roky a už od prenatálního období musí bojovat. Krvácení do mozku mu zpùsobilo atrofii tohoto dùležitého orgánu. Následnì nehoda zpùsobila dìtskou mozkovou obrnu, mentální retardaci, epilepsii, vadu sluchu a celkové opoždìní vývoje.
Více >